Her ser du alle feilmeldinger vi har registrert på Fiksvegdata.

Filtrer feilmeldinger:
Filtrer etter kartutsnitt
Filtrer etter status:
Ny Under arbeid Elveg Fullført Avvist
Søk sted:  
Ny feilmeldning:
Opprett en ny feilmeldning ved å klikke på kartet hvor feilen er
Ny:


Eksisterende:Ønsker du også oppdatere eksisterende vegreferanse?


Søk / hekte på valfri e-postadresse

Status

Kommentar

Prioritet

Kommentar

Ansvarlig

Kommentar

Ny kategori

Kommentar

Vil du endre ansvarlig til ?

Nytt emne

Ny beskrivelse

Kommentar

Vidaresend till Rett i kartet
Klikk lagre nedenfor for å vidaresende denne rapporten til kartverket (Rett i kartet). Du kan også legge inn en kommentar med beskrivelse om hvorfor feilmeldingen ble vidaresendt

Kommentar:

Vidaresend till VTS
Klikk lagre nedenfor for å vidaresende denne rapporten til VTS. Du kan også legge inn en kommentar med beskrivelse om hvorfor feilmeldingen ble vidaresendt

VTS:
Kommentar:

Velg kolonner som skal være synlige