Om fiksvegdata.no

Statens vegvesen har laget denne tjenesten for å kunne samle alle feilmeldinger om vegnettet. Slike feil kan være veger som ikke finnes på kartet, at det er feil i data om fartsgrenser eller at våre ruteplantjenester sender deg mot innkjøring forbudt eller inn en veg som er sperret. Du trenger ikke registrere deg for å melde inn feil, men hvis du ønsker epost når feilen blir rettet må vi ha epostadressen din. Hvis du registerer deg så blir det også enklere å følge utviklingen på de feilene du har registrert.

BETA: Dette er en ny tjeneste der vi trenger noe tid på å perfeksjonere rutinene. Vi ber om tålmodighet i innkjøringsperioden. Samtidig hjelper du oss ved å ta tjenesten i bruk og melde inn feil og mangler

Kontaktinfo: fiksvegdata@vegvesen.no