Fiksvegdata har gått over til ny løsning, du kan registrere ny feilmelding her:
https://fiksvegdata.atlas.vegvesen.no/

Søk sted:  

Posisjon:
Marker posisjonen for feilmeldningen ved å klikke på kartet