Hva vil du gjøre?

Fiksvegdata har gått over til ny løsning, du kan registrere ny feilmelding her:
https://fiksvegdata.atlas.vegvesen.no/

  1. Vis feilmeldinger i kart
    På denne siden ser du feilmeldingene på kart og i tabeller
  2. Legg inn ny feilmelding
    Bruk denne siden til å melde fra om en feil eller et problem